Neden Bayilik

BAYİLİK NEDİR?

Bayilik, bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

Bayilik, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını sağlar.


Bayilik sistemi, verimli ve karlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya olmak üzere binlerce marka Bayilikler veriyor. Her ülkede önce uluslararası yaygınlık sağlamış yabancı firmalar başlatıyor, 10-15 yıl içinde yerli firmalar çoğunluğu alıyor. Tüketim potansiyelinin olduğu hemen her ülkeye lider markalar dükkânlarını bayrak gibi dikmişler. Bayilik sistemini kullanan markalar rakiplerinin açık arayla önüne geçti, yarış artık Bayilik ve markalar arasında yaşanıyor. Yerel ve müstakil markalar tüketici ilgisini çekebiliyorsa, onlarla birlikte büyüyen, kaliteyi köşedeki dükkânla bağdaştıran jenerasyonun sayesinde yapıyor. Çünkü Markalarla büyüyen nesil alacağı markada büyüklük ve yaygınlık arıyor. Bayilik vermeyen firmalar bile, ancak Bayilik tekniklerini kullandıklarında, yani tek tip işletme, standart işletim sistemi, eğitim ve denetim uyguladıklarında zincirleşerek yayılmayı başarıyorlar. 

Bayilik sistemini iyi öğrenmek, tam anlamak markasını büyütmek isteyen her girişimcinin görevidir. Buradan vereceğimiz kısa açıklamalarla buna katkıda bulunabilmeyi umuyoruz.

 

UNSURLARI

 

Bayilik sisteminin üç ana unsuru vardır:

 

Sistem / marka: Bayilik vermek için öncelikle ortada başarılı çalışan bir işletme, denenmiş bir sistem, tanınmış bir marka olmalıdır. Ancak başarısı kanıtlanmış bir iş başkalarına satılabilir. Bireysel yatırımcı, eğer kendi olanakları ile becerebileceğinden daha fazla kazanacağına, daha verimli çalışacağına, işinin daha başarılı ve kalıcı olacağına inanırsa böyle bir ilişkiye girmek ister. Hiç kimse, kendi becerebileceğinden daha az kazanmak için başkasının sistemini kullanmaz, başkasının markası için çalışmaz.

 

Disiplin / destek: Bayilik işinde, katı disiplin kuralları geçerlidir. Taraflar aralarında uzun süreli bir anlaşma yaparlar. Sistemin uygulama esasları net olarak belirlenmiştir. İşi başarıya götüren çalışma kuralları kesin olarak tanımlanmıştır. Aynı markayı taşıyan her işletmede standart ürün ve hizmet sunulur. Hizmet kalitesini sağlamak için başlangıçta ve sonrasında çalışanlara ve yatırımcılara sürekli eğitim verilir. İşletme süresince sıkı denetim uygulanır.

 

Bedel: Yapılan işi “Bayilik” olarak adlandırmak için, Bayilik verenin, Bayilik alan yatırımcıdan bir bedel alması şarttır. Bayilik vermek bir anlamda “sistem / marka satmak” olarak da adlandırılabilir. Dolayısıyla satılan marka veya sistem “para etmeli”dir. Eğer Bayilik veren bunun karşılığında hiç bir bedel talep etmiyorsa, “sistem satmıyor” demektir. Bu durumda Bayilik sisteminin gereği olan çalışmayı yapması ve desteği vermesi de beklenemez. Yok, eğer Bayilik sistemini kendi ürettiği bir malı pazarlamak için kullanıyor ve söz konusu destekleri ürün satış fiyatı içindeki karından finanse ediyorsa, fiyatını emsallerine göre yüksek tutuyor demektir.

 

Bayilik, esasen bir “pazarlama” yöntemidir. Yalnız burada pazarlanan bir ürün veya hizmet değil, bir sistemdir, yatırımcılara “hazır iş” satılır. “Bayilik işi” bazen yanlış anlaşılır ve yapılan ürünle karıştırılır. Bayilik, “hamburger satmak”, “araba kiralamak” vb. gibi bir iş değildir. Bayilik satmak, “hamburger satma işini” veya “araba kiralama işini” pazarlamaktır.

 

ESASI

 

Bayilik sistemleri, iki faktöre bağlı olarak başarılı yürüyebilmektedir.

 

Para kazanmak

Bir Bayilik sistemi öncelikle her bir işletmesinde iyi gelir elde edebilmelidir.

Ortada bölüşecek pasta yoksa Bayilik de olamaz. Bayilik alan kendi başına kazanabileceğinden daha fazla para kazanmayacaksa işi sürdürmez. Bayilik veren özgün iş fikri ve modeli ve ortaya koyduğu eforu ile kazancı artıramıyorsa içinden kendine menfaat sağlayamaz, işini öğretmez, markasını kullandırmaz, sistemi yürütmez.

 

Dengeli paylaşmak

Bayilik veren ve alan, sistem ve marka sayesinde yaratılan katma değeri dengeli şekilde paylaşmalıdırlar.

Denge, her birinin koyduğu para, bilgi ve çabayla kendi kazanabileceği kadar alması, ilave karın ise tarafların güçleri ile orantılı paylaşılması halidir.

 

KAVRAMLAR

 

Bayilik veren ve alan, basitçe iki taraf olarak görünse bile, yetkilerine ve üstlendikleri işlere göre değişik şekillerde adlandırılırlar.

 

Bayilik veren

Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve bayilik anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.

Bayilik veren, sistemi kuranın kendisi olabileceği gibi, sadece Bayilik haklarını satma yetkisine sahip bir başkası da olabilir. Bayilik verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabilir veya olmayabilir. Bayilik veren, sistemin gereği olan araştırma, eğitim, denetim, vb. gibi destekleri üstlenir.

 

Bayilik alan

Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

 

Bölge bayiliği alan

Bayilik veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve haklarını belli bir coğrafi alanda bölge Bayilik alana devreder. Bölge Bayiliği alan bazı sistemlerde alt Bayilik alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler açabilir. Bölge Bayiliği alan, sistemin gereklerine göre, adeta bir Bayilik veren gibi alt Bayilik alanın seçimi, işletme yeri seçimi, eğitim, denetim, mal temini vb. gibi işlevlerin bir veya bir kaçını üstlenebilir.

 

Alt bayilik alan

Bölge Bayiliği alan tarafından sistemi ve markayı kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya firmadır.

Bazı sistemlerde anlaşma doğrudan bölge Bayiliği alan ile alt Bayilik alan arasında yapılırken, bazı sistemlerde Bayilik veren anlaşmaya kendisi taraf olmaktadır.

  

Bayilik giriş bedeli

Bayilik alanın, sisteme girmek için başlangıçta Bayilik verene ödediği bedeldir.

 

Bayilik kullanım bedeli

Çoğu sistemlerde Bayilik alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında Bayilik verene ödediği bedeldir. Genellikle aylık bazen haftalık alınan bedel cironun veya karın belli bir oranı olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir.

 

Reklam fonu

Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.

 

SINIFLANDIRMA

 

Bayilik sistemleri, önceleri üreticiler tarafından ürünlerinin pazarlamasında kullanılmıştır. Zaman içinde sistemin yararını keşfeden hizmet üreticileri de, aynı yöntemleri kullanarak işlerini Bayilik sistemine entegre etmişlerdir.

Bayilik sistemleri, ağırlıklı olarak mal veya hizmet pazarlamalarına bağlı olarak iki ana gruba ayrılırlar.

 

Ürün ve marka bayilik sistemi

Belli ürünleri satan perakendecilerin, tek hizmet markası ve işletme sistemi ile çalışmalarıdır. Ürünleri sağlayan üreticinin kendisi olabileceği gibi, birçok üreticiden mal alan toptancı da olabilir.

Bayilik alanın satış esnasında verdiği hizmet de önem taşır ama, esas olarak yapılan iş ürün satışıdır. Bu açıdan bayiliğe benzer ancak disiplin ve destek içerir. Mevcut bayilik sistemlerinin hızla Bayiliğe dönüştüğü görülmektedir. Araba satıcıları, benzin istasyonları, meşrubat üreticileri, mobilyacılar, konfeksiyoncular bu grupta önde gelen örneklerdir.

 

İşletme sistemi bayilik sistemi

Belli hizmetleri sunan perakendecilerin, işletme sistemini başkalarına öğrettiği, onları sürekli olarak denetlediği, desteklediği ve bunun karşılığında bir bedel aldığı sistemlerdir.

Kullanılan ham ve mamul maddelerin belli kaynaklardan sağlanması, hatta Bayilik verenden alınması öngörülmüş olsa bile, işletmede verilen hizmetin öne çıktığı sistemler bu kapsama girer.

 

BEKLENTİLER

 

Bayilik sisteminin başarılı olduğunu söylemek için, gerek Bayilik verenin, gerekse alanın beklentilerinin karşılanması esastır. Yaygın rastlanan beklentileri aşağıda sıralıyoruz. Kendi beklentilerinizi irdelerseniz, Bayilik almanın veya vermenin sizin için doğru girişim olup olmadığını, bu beklentilerin ne derecede karşılanacağını görebilirsiniz.

 

Ürün/marka sistemi

 • Bayilik sisteminin dünyada ilk uygulayıcılarının üreticiler olması rastlantı değildir. Üreticiler, yüksek cirolarından ürün reklamına ayırdıkları payı, çoğunlukla aynı marka zincirleri için de kullanır, sinerji sağlarlar.
 • Üreticiler, sahip oldukları geniş yönetici kadroları ile modern yönetim tekniklerini kullanır, kararlarında ve atılımlarında daha deneyimli ve cesur davranırlar.
 • Üreticiler mağaza açarak, ürünlerine ve markalarına itibar sağlarlar.
 • Üretici, sattığı ürünlerin tahsilâtında zorlandığında, Bayilik anlaşması ile bağladığı bayilerinin tahsilâtı hızlandırmasını, riskini azaltmasını bekler.
 • Bayilik, kaliteli hizmet ile müşteri bağlılığı sağlar.
 • Özellikle hipermarketler ve zincir marketler sattıkları ürünleri rafa koymak için ücret alırlar. Kendi mağaza zincirini kurmak bu tür masraflardan kurtarır.
 • Düzenli çalışan ve sürekli satın alan işletmeler sayesinde üretimde süreklilik sağlanır. Sezonel dalgalar veya güçlü alıcının kaprisleri olmaz.

 

İşletme sistemi

 • İş sistemi Bayiliği uygulayan firmalar, giderek yoğunlaşan yerli yabancı rekabet karşısında büyüyerek markalarını korurlar.
 • Alışveriş merkezlerinin hepsinde yer alamayan meydanı rakiplerine bırakır. Sermaye yetişmeyeceğinden, dışarıda kalmaktansa Bayilik verip Bayilik alarak içeri girmek iyidir.
 • Reklam fonu güçlenince marka olmak kolaylaşır.
 • Önceki nesillerden devralınmış, uzun yıllar boyunca adeta uyumuş ve neredeyse unutulmakta olan markanın maddi değere dönüşmesi için Bayilik tek ve son fırsattır.
 • Esnaflıktan iş adamlığına geçmenin en hızlı yolu bayiliktir.

 

Bayilik alanlar

 • Markalı, itibarlı bir iş sahibi olmanın yoludur.
 • İşinde bağımsız olmak demektir.
 • Yatırımının hızlı geri dönmesidir.
 • Yaşamak için tatmin edici gelir sağlar.
 • Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir iş kurulur.
 • Düşük maliyetle yüksek gelir sağlanır.
 • Rahat satılacak tanınmış marka alınır.
 • Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, hazır müşteri gelir.
 • Geniş bir korumalı bölge verilir.
 • İşletme sorunları yaşadığında arkasında danışabileceği bir kurum olacak.
 • Bilmediğini öğrenir, gerektiğinde danışabileceği bir kadro olur.
 • Yatırımda ve tedarikte sorun yaşamaz.
 • Pazarlamada ana firma ne yapacağını bilir, yardımcı olur.
 • Anlaşma katı olsa bile uygulaması yumuşak olacak, sıcak ilişkiler kurulacaktır.

KAR GÜMÜŞ
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.